UWAGA! nowy semestr rozpoczyna się po feriach, czyli 26.02 i trwa do 21.06.2018.
Możliwe zmiany w grafiku, składzie grup itp.
Dla osób kontynuujących naukę w drugim semestrze - nowa umowa kursu językowego.